pomiń menu


z pasją wokół DTP

Projektowanie:

 • layoutów czasopism i książek
 • okładek publikacji książkowych
 • akcydensów użytkowych

Skład i łamanie komputerowe:

 • książek i katalogów
 • książek elektronicznych (e-booków)
 • czasopism i gazet

Redakcja techniczna:

 • publikacji książkowych
 • periodyków
 • broszur

Doradztwo i szkolenia w zakresie:

 • edytory i edycja tekstów
 • skład i łamanie
 • procesy wydawnicze